TopMobility Logo

Политика за поверителност

Политика за поверителност

В сила от: 04.01.2024 г.

"TOPMOBILITY" ЕООД и нейните свързани дружества (Top Rent A Car, Low Cost Cars, Top Lease, TopImmo) са силно ангажирани с прозрачността и ние искаме от Вас („Вие“ или „Вашия“) да разберете как събираме, използваме, споделяме и защитаваме Вашата информация. Настоящото Известие за поверителност („Известие за поверителност“) описва как Top Mobility обработва информация във връзка с уебсайтовете на Top Mobility и свързаните с тях мобилни приложения и услуги (наречени общо „Услуги“) и кога взаимодействате с нас в друго отношение. Когато е посочено конкретно, тази политика описва също така нашите практики за данни, свързани с доставчици на логистични услуги или персонала на доставчиците на логистични услуги.

Запазваме си правото периодично да променяме настоящото Известие за поверителност. Ще Ви информираме предварително за всякакви съществени промени.

Видове информация, която събираме

Видовете информация, която събираме или получаваме, зависи от начина, по който използвате и взаимодействате с нашите Услуги. В много случаи можете да изберете информацията, която ни предоставяте, въпреки че ако решите да не предоставяте определена информация (като информация за акаунта), няма да можем да предоставим Услугите. Ние използваме и разкриваме тази информация за целите, описани по-долу. Видовете информация, която събираме, включва:

 • Информация за акаунта като Вашето име, имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, пол, адрес и информация за плащане, като например данни за Вашата кредитна карта. За да използваме определени продукти, може също да изискаме да предоставите снимки на издадена от правителството идентификация (като шофьорска книжка), от която събираме данни, включително идентификационен номер, дата на раждане, пол, град и пощенски код. За предоставяне на достъп до "TOPMOBILITY" ЕООД изискваме и удостоверение за самоличност, издадено от държавните власти и доказателство за статус на нисък доход за целите на проверката.

 • Събираме и обработваме данни за местоположение, когато се регистрирате и използвате Услугите. Например, за да Ви покажем правилно превозни средства на "TOPMOBILITY" ЕООД в близост до Вашето местоположение, е необходимо да получим и да запишем местоположението на Вашето устройство. "TOPMOBILITY" ЕООД събира също данни за местоположение директно от превозните средства, включително кога ги управлява потребител на приложението.

 • Когато използвате определени продукти, които изискват издадена от държавните власти шофьорска книжка, потвърждаване на възрастта или използването на каска или друго изисквано от закона защитно оборудване, ние ще помолим Вас (и Вашия пътник(ци), ако е приложимо) да си направите селфи, което запазваме.

 • Ако поставите връзка в, свързвате се с или се вписвате в "TOPMOBILITY" ЕООД с услуга на трета страна (например Facebook), услугата на третата страна може да ни изпрати информация, като информация за Вашия профил от тази услуга.

 • Когато поискате обслужване на клиент, поддръжка или друга помощ, можете да изберете да ни предоставите информация за контакт за да отговорим по-добре на Вашите искания и ние можем да запазим информация за използваните от Вас наши услуги за поддръжка.

 • Top Mobility и трети страни (като напр. Facebook) събират информация от Вашия браузър, компютър или мобилно устройство, която ни предоставя технически данни, като например IP адреса на Вашето устройство и токена на устройството, когато осъществявате достъп до или използвате Услугите. Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване (като пиксели и тагове) за предоставяне на нашите Услуги, включително за защита сигурността на Услугите, запомняне на Вашите настройки и събиране на аналитична информация за Вас. Третите страни могат да използват техническата информация за предоставяне на услуги за измерване и насочени реклами. Можете да научите повече за това, как ние (и трети страни) използваме бисквитки и подобни технологии и как можете да откажете информацията да се използва за рекламни цели.

 • Събираме информация, която споделяте в Услугите, като например, когато участвате в общности или други форуми или коментирате в нашите акаунти в социалните медии или записи в блога.

 • Получаваме информация за Вас, когато използваме партньори трети страни например маркетингови и рекламни партньори, като социални мрежи.

Ако сте доставчик на логистични услуги, записваме следните видове информация:

 • информация, подадена като част от Вашето заявление за ангажиране с "TOPMOBILITY" ЕООД като доставчик на логистични услуги, като информация за контакт и лична карта;

 • информация за бизнес операции, като например бизнес лиценз, данъчна регистрация и застрахователна информация; и

 • данни за банковата Ви сметка.

Ако сте член на персонала на доставчик на логистични услуги, записваме следните видове допълнителна информация:

 • информация за контакт; и

 • подробности за работата, която извършвате, като информация за превозните средства, които зареждате и разполагате и други услуги, предоставяни за "TOPMOBILITY" ЕООД.

Как използваме информацията

Ние използваме Вашата информация, включително информация за Вашето местоположение, за:

 • потвърждение, че Вашата издадена от властите шофьорска книжка (ако е предоставена) е валидна, в момента не е свързана с друг акаунт в "TOPMOBILITY" ЕООД и не е с изтекла валидност;

 • да потвърдим, че сте достатъчно възрастни, за да използвате нашите продукти, като проверим дали селфито Ви съвпада с Вашата, издадена от правителството, идентификация (напр. шофьорска книжка), например чрез използване на технология за лицево разпознаване;

 • наблюдение, проследяване и сервиз на превозните средства на "TOPMOBILITY" ЕООД, включително когато се използват от Вас; Когато е приложимо, това включва събиране на изображения и/ или видеозаписи от Вашето пътуване;

 • да потвърдим, че водачите носят каска и други изисквани от закона предпазни средства, когато е необходимо;

 • да обработваме плащания, абонаменти или дарение и всякакви отстъпки или специални оферти, като безплатни отключвания;

 • да общуваме с Вас относно Вашия акаунт, взаимодействия или транзакции, включително свързани с услугата съобщения, като промени в нашите политики. Както е позволено от местното законодателство, ние можем да Ви изпращаме също анкети или маркетингови съобщения от името на "TOPMOBILITY" ЕООД и/или трети страни, включително информация за функции и подобрения на нашите Услуги;

 • персонализиране на рекламите за Вас;

 • да оптимизираме, разработваме и подобряваме нашите Услуги, включително чрез създаване и обучение на модели за машинно обучение. За целта може да използваме доставчици на анализ на трети страни, за да разберем как се използва Услугата, за да ни помогне да подобрим Услугите;

 • където е необходимо, да спазваме нашите правни задължения, включително да спазваме регулаторните или местните законови изисквания;

 • да установяваме, разследваме и предотвратяваме дейности, които нарушават политиките или условията на "TOPMOBILITY" ЕООД, или са незаконни, включително случаи на нарушения на трафика или злополуки, което може да включва споделяне на информация с правителствени агенции като правоприлагащи агенции и общински власти, които може да се намират извън държавата, в която живеете, и

 • споделяне и сътрудничество с трети страни, като университети, местни държавни органи и други трети страни за изграждане или подобряване на транспортната инфраструктура, както е описано в раздела „С кого споделяме Вашата информация?" раздела по-долу.

Освен това, ако сте доставчик на логистични услуги или член на персонала на доставчик на логистични услуги, ние използваме Вашата информация с цел: да Ви позволим да ни предоставяте Вашите услуги; да има видимост и да Ви компенсираме за услугите, които предоставяте на "TOPMOBILITY" ЕООД; и да проследяваме превозните средства на "TOPMOBILITY" ЕООД.

С кого споделяме Вашата информация?

Споделяме Вашата информация с:

 • Нашите доставчици на услуги и партньори : Ние споделяме Вашата информация с нашите надеждни доставчици на услуги и партньори, които предоставят услуги на "TOPMOBILITY" ЕООД, като хостинг на данни и нашата инфраструктура, предоставяне на услуги за потвърждение на данни за самоличност, обработка на плащания и дарения, поддръжка и подобряване на Услугите, извършване на обслужване на клиенти или предоставяне на маркетингови и рекламни услуги. Например, споделяме информация с издателите на кредитни карти, за да обработваме Вашите плащания и възстановявания.

 • Сътрудничества с трети страни : След премахване на определени идентификатори, като Вашето име, телефон и имейл адрес (ако е предоставен) и обединяване на получената информация с подобна информация от други потребители, "TOPMOBILITY" ЕООД може да споделя Вашата информация, включително записи на индивидуално пътуване и история на местоположението на пътуването (пътуване) с трети страни за изследвания, служебни или други цели. Например, "TOPMOBILITY" ЕООД сътрудничи с университети, за да съдейства по изследователски проекти, като разбиране на моделите на трафика и пътуването в един град.

 • Правителствени, общински, регулаторни и правоприлагащи агенции: Можем да споделим Вашата информация с правителствени, общински, регулаторни и правоприлагащи агенции с цел спазване на изискванията на федералните, щатските, регулаторните или местните закони, или като част от съдебен процес, за установяване, разследване, предотвратяване и изясняване на измами и други незаконни дейности, въпроси относно сигурността или технически проблеми, или за предотвратяване на щети или увреждания за Вас, за членове на обществеността, нашия персонал, други трети страни или нас самите; или ако трябва да направим това за защита на законните ни права или собственост, за да предприемем действие по отношение на незаконни дейности или пътни нарушения или за изпълнение на нашите договори.

 • Интегрирани партньори : Споделяме Вашата информация с услуги на трети страни, които интегрират или предоставят достъп до превозни средства "TOPMOBILITY" ЕООД и/или Услугите на техни платформи или които предоставят своите продукти на нашите Услуги.

 • Градове, местни власти и оператори на обществен транспорт : Ние споделяме Вашата информация с тези получатели, когато е необходимо за изпълнение условията на нашия лиценз или където е необходимо да оперираме в определен град или населено място, или за целите на градското планиране и разбиране на данните за мобилност. Това може да включва получателите да се свързват с водачи, за да поискат участие в проучвания и интеграция в приложенията на операторите на обществен транспорт и приложенията за планиране на пътувания.

 • Филиали на Top Mobility : Можем да споделим Вашата информация с филиалите на "TOPMOBILITY" ЕООД, за да помогнем за предоставянето, поддържането и подобряването на Услугите.

 • Реорганизация на бизнеса : Може също така да споделяме Вашата информация като част от продажба, сливане, промяна в контрола или преструктуриране на бизнеса.

Рекламиране и анализ

Ние разрешаваме на други лица да предоставят аналитични услуги и да обслужват реклами в нашите Услуги и от наше име в мрежата и в мобилни приложения. Тези лица могат да използват бисквитки, уеб маяци, идентификатори на устройства и други технологии за събиране на информация за използването от Вас на нашите Услуги и други уебсайтове и приложения, включително Вашия IP адрес, уеб браузър, информация за мобилна мрежа, прегледани страници, прекарано време на страници в мобилни приложения, щракнати връзки и информация за преобразуване. Тази информация може да се използва от Top Mobility и други лица, освен за друго, за анализиране и проследяване на данни, за определяне популярността на дадено съдържание, за доставяне на реклами и съдържание, насочени към Вашите интереси в нашите Услуги и други уебсайтове, за измерване ефективността на нашата реклама и по-добро разбиране на Вашата онлайн активност.

Когато Top Mobility използва пиксела на Meta (вид бисквитка), за да Ви предостави реклама, "TOPMOBILITY" ЕООД и Meta Bulgaria са съвместни администратори за тази обработка. "TOPMOBILITY" ЕООД и Meta Bulgaria са сключили Допълнение за администратор на данни с цел разделяне на своите отговорности съгласно Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД) по отношение на тази съвместна обработка, например, "TOPMOBILITY" ЕООД носи отговорност за предоставяне на това известие на Вас, а Meta Bulgaria носи отговорност за управлението на Вашите индивидуални права във връзка със съвместната обработка.

Ние работим също с трети страни, за да Ви показват реклами като част от персонализирани кампании на платформи на трети страни (като Facebook и Instagram). Като част от тези рекламни кампании ние или платформите на трети страни можем да преобразуваме информация за Вас, като Вашия имейл адрес и телефонен номер, в уникална величина, която може да бъде свързана с потребителски акаунт на тези платформи, за да ни позволи да научим за Вашите интереси и да Ви показваме персонализирана според тях реклама. Имайте предвид, че платформите на трети страни могат да Ви предложат избори дали да виждате този тип персонализирани реклами.

Не подаваме Вашата лична информация на трети страни за целите на директния им маркетинг.

Нашето правно основание за използване на Вашата информация

Top Mobility се основава на множество правни основания за събиране, използване, споделяне и обработване по друг начин на Вашата информация за целите, описани в настоящото Известие за поверителност, включително когато:

 • е необходимо за предоставяне на Услугите и изпълнение на нашите задължения в съответствие с нашите условия. Например, не можем да предоставим Услугите без да получим и да обработваме информация за Вас и Вашето местоположение;

 • Вие сте се съгласили да обработваме Вашата информация (в този случай можете да оттеглите съгласието си по всяко време);

 • е необходимо за спазване на правно задължение, включително например, за отговаряне на искания за информация на правителствени агенции или агенции за правоприлагане, или за установяване, упражняване или защита на правни искове;

 • необходимо е да се защитят жизненоважни интереси на нашите потребители, доставчици на логистични услуги и персонал на доставчици на логистични услуги, персонал и членове на обществеността, както в Услугите, така и извън тях; и/или

 • обработването е необходимо за целите на "TOPMOBILITY" ЕООД или за законните интереси на трети страни, при условие че сме ги съгласували с Вашите основни права и интереси.

Как предаваме Вашата информация

Тъй като предлагаме нашите Услуги на много места в световен мащаб, можем да прехвърлим Вашата информация до или от тези места за целите на предоставянето на Услуги за Вас.

За жители на Европейската икономическа зона („ЕИЗ“), Швейцария или Обединеното кралство: моля, имайте предвид, че някои държави извън ЕИЗ, Швейцария или Обединеното кралство може да не предлагат същото ниво на защита на данните, както във Вашата държава. Когато Европейската комисия е потвърдила, че дадена държава предоставя адекватно ниво на защита на данните, "TOPMOBILITY" ЕООД може да разчита на решението на Комисията за адекватното ниво на защита на личните данни, според случая, за прехвърляне на данни.

"TOPMOBILITY" ЕООД се основава също на Стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия или друг(и) подходящ(и) механизъм(ми), за да прехвърля данни от ЕИЗ, Швейцария и Обединеното кралство до Съединените американски щати и други страни извън държавата, в която живеете.

При определени ограничени обстоятелства можем да използваме дерогации, когато е подходящо за обработка на лични данни и няма други приложими механизми за прехвърляне на данни.

Колко време съхраняваме информацията

Ние съхраняваме Вашата информация толкова дълго, колкото е основателно необходимо, за да Ви предоставим Услугите или до изтриване на акаунта Ви, което от двете е по-дълго, при спазване на по-дългия период, който може да се изисква от приложимото законодателство или да Ви бъде съобщен. Например:

 • Запазваме информацията за акаунта, като Вашия имейл адрес и Вашата дата на раждане, за срока на действие на акаунта. Определена информация относно транзакции по даден акаунт се съхранява в продължение на 7 години в съответствие със счетоводните задължения на "TOPMOBILITY" ЕООД;

 • Запазваме информацията, свързана със запитванията за поддръжка на клиенти, за целия срок на акаунта.

Когато изтриете акаунта си, може да ни отнеме допълнително време, за да изтрием напълно Вашата информация от нашите бази данни и системни регистрационни файлове. Можем също да запазим информация от изтритите акаунти за предотвратяване на измама, за събиране на такси, изпълнение на споразумението с потребителя за спазване на законовите ни задължения или прилагане на законните ни права.

Освен това, ако сте доставчик на логистични услуги или член на персонала на доставчика на логистични услуги, Lime запазва определена информация, доколкото е необходимо за спазване на законовите ни задължения. Например, "TOPMOBILITY" ЕООД може да съхранява част от Вашата информация за спазване на приложимите данъчни, правни, отчетни и одиторски задължения и други изисквания в страните, в които оперираме.

Вашите права

В зависимост от това къде живеете, може да се възползвате от редица права във връзка с Вашата информация, включително:

Право на възражение (маркетинг) - Имате право да възразите срещу обработването на данни за целите на директния маркетинг по всяко време.

Право на възражение (законен интерес) - Когато обработваме Вашата информация въз основа на законни интереси, можете да възразите срещу това обработване в определени обстоятелства. Освен ако нямаме убедителни легитимни основания или когато това е необходимо по правни причини, ние ще престанем да обработваме Вашата информация, когато възразите.

Право на достъп - Можете да имате достъп до голяма част от информацията, като влезете в своя акаунт. Можете също да поискате копие на информацията, която имаме за Вас, и информация, обясняваща как се използва информацията.

Право на коригиране - Имате право да поискате да коригираме неточна информация за Вас. Възможно е да можете да редактирате тази информация в настройките на приложението "TOPMOBILITY" ЕООД.

Право на изтриване - Имате право да поискате да изтрием Вашата информация.

Право на ограничение на обработването - Имате право в определени случаи да ограничите временно обработването на Вашата информация от нас, при условие че има валидни основания за това.

Право на преносимост на данните - Може да имате право да получите определена част от Вашата информация в структуриран, често използван и машинно четим формат, както и да предавате такава информация на друг администратор на данни.

Право на оттегляне на съгласието - Когато сте дали съгласието си преди това, например за да Ви изпращаме директен маркетинг, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Това обаче няма да повлияе на законността на обработването въз основа на съгласието преди неговото оттегляне. Освен това, дори в случай на оттегляне, можем да продължим да използваме Вашата информация, както е позволено или изисквано от закона.

Моля, свържете се с нас, както е посочено в раздела по-долу „Кой е отговорен за моята информация?“, ако искате да упражните някое от тези права или в случай, че имате притеснения относно начина, по който обработваме Вашата информация. От съображения за сигурност може да изискаме да изпълните определени стъпки за потвърждение, че притежавате съответния акаунт в Top Mobility. Например, може да изискаме да имате потвърден имейл, свързан с Вашия акаунт в "TOPMOBILITY" ЕООД и да се свържете с нас, като използвате потвърдения имейл, свързан с Вашия акаунт в Top Mobility. Освен това имате право да подадете жалба до местния Ви надзорен орган за защита на данните. Можете да видите списък на надзорните органи на ЕС тук.

Вашият избор и как можете да управлявате информацията си : Ние считаме, че трябва да имате право на избор относно събирането, използването и споделянето на Вашата информация. Ако не искате "TOPMOBILITY" ЕООД да събира Вашата информация, моля не използвайте Услугите.

Имейли и други съобщения : Ако искате да промените видовете комуникации, които получавате от нас, включително да откажете промоционални комуникации от нас, можете да направите това по всяко време, като актуализирате предпочитанията за комуникация, посочени в профила на Вашия акаунт. Ако се откажете от получаването на промоционални съобщения от нас, можем да продължим да изпращаме непромоционални съобщения и друга информация относно използването на Услугата от Ваша страна.

Достъп до и управление на Вашата информация : Ако имате акаунт в "TOPMOBILITY" ЕООД, можете да прегледате, промените или изтриете Вашата информация, като влезете в акаунта си и редактирате потребителския си профил. Можете да промените номера на Вашия мобилен телефон или имейл адреса си, като използвате нашата функция за промяна в приложението. Можете да изтриете акаунта си в TopMobility по всяко време, като изберете „Изтриване на Вашия акаунт“ от екрана с настройки в приложението, като ни изпратите заявка на office@topmobility.bg или като използвате функцията „Изпращане на заявка“ в приложението. Ако сте доставчик на логистични услуги или член на персонала на доставчика на логистични услуги и желаете да изтриете своя акаунт, моля, изпратете имейл на office@topmobility.bg